Vores procesVi tror på gruppens evne

Vi leverer de rette løsninger til vores kunder. Det kan vi ved at stille med rette person på rette sted, med den rette ledelse indeholdende et højt kompetenceniveau.

MW Group’s kundetilbud er baseret på det faktum, at vi har medarbejdere, der klarer sig godt over tid inden for vores ekspertiseområder. I alle de tjenester, vi leverer, er nøglen vores medarbejderes evne til at udføre, enten individuelt eller sammen med andre i en gruppe. At skabe betingelser for enkeltpersoner og grupper for at opnå høj ydeevne er derfor hjertet i vores forretning.
Vi skaber høj ydeevne over tid

Vi kan fokusere på vores kunders ydeevne, da vi har validerede kapaciteter, en fælles vision og enslydende værdier. For MW Group er det vigtigt at have et langsigtet syn på opgaverne. For leverancen til kunden; til udviklingen af medarbejderne og til selve resultatet. Dette betyder, at vi deler vores proces i to dele. At matche kundens behov med vores evne til at lede samt at udvikle både medarbejdere og ydelser.
Matching

Den rette evne til at løse den rette opgave – Den første del er baseret på vores evne til at forstå hver kundes unikke behov og skabe de rette betingelser for vores personale til at levere det ønskede resultat med medarbejderens samlede evner.

Lede og udvikle

Den anden del handler om at styre og udvikle vores medarbejdere og vores tjenester. Medarbejdere, som føler fællesskab eller samhørighed og som arbejder med de rigtige opgaver, og som i arbejdsdagen ledes på en udviklende måde er medarbejdere. De klarer sig bedst og dette skaber grundlaget for, at vi altid kan udvikle vores tjenester til kunderne.


Fælles værdier

Hovedbestanddelen af den rette løsning handler om de værdier, som vi er fælles om ved MW Group. Værdierne handler for os om, hvordan vi møder andre mennesker, og hvordan vi påtager os opgaver, som kan bidrage til et friere samfund.
Vi præsterer pålideligt, energisk og engageret.

MW Group er baseret på, og medarbejderne er fælles om disse værdier. Værdierne har formet vores vision, da vi ved, at denne type fællesskaber skaber et stabilt fundament for at opbygge høj ydelse, og at det tilmed leverer gode resultater.

Samhørighed

Vi opbygger en fornemmelse af samhørighed til hinanden og vores arbejde ved at værdsætte og pleje hinanden og de værdier, som vi deler. Det er en naturlig del af det at være medarbejder hos os.

Kompetence

Vi er omhyggelige i vores ansættelsesprocesser. Vi tilsikrer, at enhver person har de rette betingelser for at udføre sin opgave. Gennem den fælles militære baggrund kan vi validere både kandidatens formelle kompetencer og de personlige egenskaber. Derfor vi tilsikrer, at den rigtige person er på det rigtige sted.

Udvikling

Den sidste del handler om at have en kontinuerlig udvikling. Dette gælder både udviklingen af vores tjenester og udviklingen af vores ansatte gennem uddannelse og den rigtige ledelse. For at sikre høj præstation i vores kundeleverancer udvælger vi individer, som er engagerede – og som kan ledes til at yde endnu mere.

Hvordan kan vi løse dine specifikke behov?

Vil du tale med en af vores medarbejdere? Vores ansatte i staben kontakter dig gerne om, hvordan vi kan hjælpe med at løse netop dine behov. Book et telefonmøde, eller send os en e-mail, så hører du snart fra os.


Evner, der fortløbende udøves og testes

Vores medarbejders evner er gennemprøvede og verificerede. Vi kommer alle fra en baggrund, hvor træning og øvelse er grundlaget for velfungerende teams. Vi har alle prøvet at blive testede før, og vi ved, at den fremgangsmåde gør os stærkere.

Vi kan drage fordel af tidligere erfaringer og validere disse, fordi vi er eksperter vedrørende den militære baggrund. Vi ved, hvilken viden og færdigheder den enkelte vil drage fordel af i fremtiden. Ved at sammenholde tidligere oplevelser med uddannelse og træning tager vi gerne imod nye udfordringer. Sammen forbedres vi hele tiden.Hvordan kan vi løse dine specifikke behov?

Vil du tale med en af vores medarbejdere? Vores ansatte i staben kontakter dig gerne om, hvordan vi kan hjælpe med at løse netop dine behov. Book et telefonmøde, eller send os en e-mail, så hører du snart fra os.