Strategic Advice

Vi ved, at de gode beslutninger er baseret på korrekte oplysninger givet på det rette tidspunkt. Med vores ekspertise som fundament understøtter vi udviklingen af vores kunder ved at støtte deres beslutningstagning baseret på korrekte oplysninger på det rette tidspunkt.


Udvikling, rådgivning og beslutningsstøtte

Hos MW Group har vi både erfaringen med og ekspertisen til at arbejde med spørgsmål relateret til både strategi og systemer.

Vi er professionelt øvede i at indsamle og behandle information internt og eksternt til handlingsrettede beslutninger.

Vores fælles baggrund fra både Forsvarets og civile operationer giver os særlig viden og erfaring, som vi bruger i vores konsulentbistand til industrien med samfundsvigtige funktioner.

Vi sammensætter kundespecifikke teams, hvor vi skaber det rigtige beslutningsgrundlag til det rigtige tidspunkt. Med vores ekspertise er målet at støtte vores kunder til udvikling og til at tage beslutninger ud fra de rette oplysninger.

Ansvarlig for serviceområde
Strategic Advice

Freddy Jönsson Hanberg
freddy.jonsson.hanberg@mwgroup.dk

Freddy har en baggrund som reserveofficer igennem 30. I de seneste år har han fungeret som rådgiver for Försvarsmaktens Högkvart – logistik- og forsyningsområdet.
Han har endvidere været rådgiver for Sveriges største virksomheder i sager vedrørende geostrategiske ændringer. Og skrevet et stort antal artikler i blandt andet Dagens industri, Svenska Dagbladet. Han er ligeledes skribent for Kungliga Krigsvetenskapsakademin og Kungliga Örlogsmannasällskapet.

.


Rådgivning

Vi tilbyder vores kunder rådgivning af specialister, projektledere og ledere med fokus på udstyrssystemer, kommunikationssystemer, styringssystemer, infrastruktur, vedligeholdelse, sikkerhedsbeskyttelse og ILS.

Logistiksikkerhed

Vi understøtter vores kunder med rådgivning og forståelse for, hvordan forsyningskæder er relateret til virksomhedens samlede sikkerhed.

Rådgivning om Totalforsvaret

Grundet en dyb brugerforståelse og lang praktisk erfaring på alle organisatoriske niveauer af det moderne samfunds samlede forsvar, er vi parate til at rådgive og udvikle civile operationer.

UAS

Med vores UAS-kapacitet sørger vi for effektivt at skabe det rigtige beslutningsgrundlag ved at indsamle og behandle information over store geografiske områder eller til specifikke objekter. Begge præsenteres på det rette tidspunkt og på den rette måde..

Kontinuitetsplanlægning

Vi støtter både private og offentlige organisationer med robust kontinuitetsplanlægning, der er afbalanceret efter organisationens behov og størrelse.

Cyberrådgivning

Vi råder vores kunder til at skabe digitalt robuste virksomheder. Vi understøtter indkøb, udvikling og systemforståelse samt overvågning af operationer og drift.Vi tilbyder ydelser, som styrker samfundet

MW Group er en nordisk koncern, som leverer tjenester, der styrker samfundsvigtige funktioner. Vores kunder fungerer hovedsageligt indenfor forsvars-, sikkerheds- og industrisektorerne.


Læs mere om, hvordan vi hjælper virksomheder og organisationer i:


Hvordan kan vi løse dine specifikke behov?

Vil du tale med en af vores medarbejdere? Vores ansatte i staben kontakter dig gerne om, hvordan vi kan hjælpe med at løse netop dine behov. Book et telefonmøde, eller send os en e-mail, så hører du snart fra os.